ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η διαθλαστική χειρουργική είναι το σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται σε εκατομμύρια ανθρώπους για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Πρόκειται για επεμβάσεις που ρυθμίζουν την εστίαση του οφθαλμού, έτσι ώστε ο ασθενής να βλέπει καθαρά χωρίς να χρειάζεται γυαλιά ή φακούς επαφής.

Οι τεχνικές είναι αρκετές και διαφορετικές και ο κάθε ασθενής υποβάλλεται σε προεγχειρητικό έλεγχο, έτσι ώστε να επιλεχθεί αυτή που θα του προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην αυξανόμενη εμπειρία των διαθλαστικών χειρουργών οι τεχνικές αυτές είναι απόλυτα ασφαλείς και ικανές να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών.

Οι βασικές τεχνικές που εφαρμόζονται στη διαθλαστική χειρουργική είναι:


LASIK

Με τη μέθοδο LASIK η διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας δε γίνεται στην επιφάνεια αλλά στο εσωτερικό του κερατοειδούς. Αρχικά, δημιουργείται ένας λεπτός επιφανειακός κρημνός κερατοειδικού ιστού, ο οποίος δεν αποκόπτεται εντελώς αλλά παραμένει ενωμένος με τον κερατοειδή στη μία του πλευρά. Στη συνέχεια ανασηκώνεται, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές στιβάδες του κερατοειδούς και εφαρμόζεται το Excimer Laser, το όποιο επιτυγχάνει εξάχνωση του κερατοειδικού ιστού, με σκοπό να αλλάξει την καμπυλότητα του κερατοειδούς και να διορθωθεί το διαθλαστικό σφάλμα. Τέλος, ο χειρουργός επανατοποθετεί τον κρημνό στη θέση του.

Ο τρόπος με τον όποιο γίνεται η δημιουργία του κρημνού τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία διαδικασία υψηλής ακρίβειας. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η τομή γινόταν μόνο με τη χρήση μηχανικού μικροκερατόμου (με λεπίδα), ο οποίος έκοβε τον κερατοειδή.


FEMTO-LASIK (BLADELESS)

Σήμερα στη φαρέτρα των διαθλαστικών χειρουργών έχει μπει το Femtosecond Laser. Το Femtosecond Laser χρησιμοποιεί παλμούς φωτός, οι οποίοι διαπερνούν την επιφάνεια του κερατοειδούς και διαμορφώνουν μικρές κοιλότητες (φυσαλίδες) σε ένα προκαθορισμένο βάθος και θέση μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του Femtosecond Laser είναι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου στρώματος φυσαλίδων μέσα στον κερατοειδή. Με τη χρήση ειδικής σπάτουλας γίνεται ο τελικός διαχωρισμός του κρημνού από τον υπόλοιπο κερατοειδή. Στη συνέχεια ο χειρουργός μπορεί να εφαρμόσει τη θεραπεία με το Excimer Laser.

Σε σύγκριση με το μηχανικό μικροκερατοτόμο η δημιουργία του κρημνού με τη χρήση της femtosecond τεχνολογίας είναι μία πιο προβλέψιμη και πιο ελεγχόμενη διαδικασία. Το πάχος, η διάμετρος, η γωνία των ορίων του κρημνού, η θέση στην οποία παραμένει ενωμένος με τον κερατοειδή (μίσχος/hinge) καθώς και η γωνία του μίσχου ορίζονται από το χειρουργό πριν από την εφαρμογή του Femtosecond Laser.

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη βοήθησε και στην εντυπωσιακή βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των Excimer Lasers. Τα καινούργια μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μία πολύ λεπτή δέσμη Laser, η οποία «πετάει» στα διάφορα τμήματα του κερατοειδούς (flying-spot Laser). Έτσι, επιτρέπει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στ επέμβαση. Επίσης έχει αυξηθεί η ταχύτητα των μηχανημάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος θεραπείας.

Τέλος, μπορούν να εφαρμοστούν θεραπείες εξατομικευμένες σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ματιού ξεχωριστά (wavefront-optimized & wavefront-guided treatments). Αυτές οι θεραπείες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αντίστοιχα διαγνωστικά μηχανήματα που έχουν εισαγάγει την διαθλαστική χειρουργική στο συναρπαστικό κόσμο του Wavefront-guided/optimized & Topography guided customized ablation.

Η επέμβαση πλέον γίνεται στα μέτρα του κάθε ματιού και δεν είναι η ίδια για όλους όσους έχουν την ίδια συνταγή στα γυαλιά τους.

Στο "diathlasis" χρησιμοποιείται αποκλειστικά τo Femtosecond Laser VisuMax της ZEISS, σύστημα που σε συνδυασμό με το Wavelight EX500 Excimer Laser της ALCON, μοναδικό στη Β. Ελλάδα, προσφέρει εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη άνεση για τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της οφθαλμικής επέμβασης.

Δείτε το αντίστοιχο video:


επιστροφή στα περιεχόμενα ↑


LASIK Xtra

Στην τεχνική LASIK Xtra ο χειρουργός συνδυάζει την τεχνική του LASIK με τη θεραπεία Cross-Linking για να αποφευχθεί η μετεγχειρητική εκτασία του κερατοειδούς, σε περιστατικά τα οποία είναι οριακά για να εφαρμοστεί η κλασική μέθοδος LASIK (υψηλές μυωπίες – λεπτός κερατοειδής).

επιστροφή στα περιεχόμενα ↑


PRK

H μέθοδος PRK είναι πολύ αποτελεσματική στη διόρθωση μικρών βαθμών μυωπίας, με ή χωρίς αστιγματισμό, αλλά και σε μεγαλύτερους βαθμούς εφόσον ο κερατοειδής είναι σχετικά λεπτός. Μία πολύ λεπτή δέσμη Laser εφαρμόζεται στην επιφάνεια του κερατοειδούς.
Στην τεχνική αυτή δε δημιουργείται ο κερατοειδικός κρημνός αλλά γίνεται η αφαίρεση της επιφανειακής μεμβράνης του κερατοειδούς (επιθήλιο), με ένα ειδικό εργαλείο και στη συνέχεια εφαρμόζεται η θεραπεία με το Excimer Laser.
Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται ένας φακός επαφής για να βοηθήσει το επιθήλιο να επουλωθεί μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες.
Η επέμβαση είναι ολιγόλεπτη και γίνεται με χρήση τοπικού αναισθητικού κολλυρίου.
Στη μέθοδο αυτή μπορούν να εφαρμοστούν και όλες οι εξατομικευμένες θεραπείες.

Δείτε το αντίστοιχο video:


επιστροφή στα περιεχόμενα ↑


SMILE Small-Incision Femtosecond Lenticule Extraction

Η τελευταίας γενιάς μέθοδος στη διαθλαστική χειρουργική με Laser. Τώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαθέσιμο από το Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο "diathlasis".
H διαθλαστική επέμβαση με τη νέα μέθοδο SMILE αλλάζει τα δεδομένα στη διαθλαστική χειρουργική. Η καινοτόμος τεχνική SMILE σε συνδυασμό με τη Femtosecond τεχνολογία, πραγματοποιεί υψηλής ακρίβειας αφαίρεση κερατοειδικού ιστού, ανάλογα με τους βαθμούς που θέλουμε να διορθώσουμε, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο χρόνο επέμβασης στη διαθλαστική διόρθωση.
To Laser δημιουργεί στον κερατοειδικό ιστό ένα φακοειδή μηνίσκο που αφαιρείται από μία μικρή τομή (μικρότερη των 4mm) και δε δημιουργείται κανένας κρημνός.
Η διόρθωση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ένα Femtosecond Laser τελευταίας γενιάς (Visumax της Carl Zeiss).

‘ReLEx is LASIK without flap and PRK without pain’
Η πρωτοπόρος τεχνική του ReLEx SMILE προσφέρει τα παρακάτω βασικά πλεονεκτήματα:
 • Είναι λιγότερο επεμβατική σε σχέση με το LASIK, γιατί δε δημιουργείται κρημνός, αποφεύγοντας τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να επιφέρει, και προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερα πλεονεκτήματα όπως:
  • διατήρηση της φυσικής βιομηχανικής σταθερότητας του κερατοειδούς
  • αποδεδειγμένα λιγότερη μετεγχειρητική ξηροφθαλμία, επειδή επηρεάζεται ελάχιστα το νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς
  • λιγότερες εισαγόμενες οπτικές εκτροπές
  • εξαιρετική προβλεψιμότητα και μακρόχρονη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τους βαθμούς της διόρθωσης.
 • Η διαδικασία γίνεται σε ένα μόνο Laser, προσφέροντας ελάχιστο χρόνο επέμβασης και μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή.
 • Έχει δυνατότητα για μεγαλύτερο εύρος διορθώσεων μυωπίας.
Δείτε τα αντίστοιχα video.


επιστροφή στα περιεχόμενα ↑


ΦΑΚΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ (Visian ICL)

Οι ασθενείς που αδυνατούν για κάποιο λόγο να υποβληθούν σε θεραπεία με Laser για τη διόρθωση της αμετρωπίας τους (μυωπίας > 10D – λεπτός κερατοειδής – υπερμετρωπίας > 5D) μπορούν να υποβληθούν, υπό κάποιες προϋποθέσεις, σε επέμβαση τοποθέτησης ενός λεπτού φακού (όπως ένας φακός επαφής) μπροστά από τον κρυσταλοειδή φακό του ματιού με πολύ καλή ποιότητα όρασης μετεγχειρητικά.

Δείτε το αντίστοιχο video.

www.staar.com


Ιδανικός υποψήφιος για την επέμβαση

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσετε σε διόρθωση της διαθλαστικής σας ανωμαλίας με Laser είναι:
 • Να έχετε συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας σας.
 • Να μην έχετε χρόνιες παθήσεις στον κερατοειδή ή στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού.
 • Η όρασή σας να είναι σταθερή κατά τον τελευταίο χρόνο.
 • Η διαθλαστική χειρουργική δεν ενδείκνυται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, της γαλουχίας ή στην περίπτωση ενδεχόμενης εγκυμοσύνης κατά τους επόμενους 2 μήνες.

επιστροφή στα περιεχόμενα ↑


Προεγχειρητικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος πραγματοποιείται από εξειδικευμένους οφθαλμιάτρους στον πλήρως εξοπλισμένο χώρο μας, εξασφαλίζει τη σωστή εκτίμηση του προβλήματος του κάθε ασθενή και οδηγεί στην πλέον κατάλληλη αντιμετώπισή του.

Με τον προεγχειρητικό έλεγχο διαπιστώνεται:
 • η σταθερότητα της όρασης
 • η κατάσταση του κερατοειδούς
 • η γενικότερη υγεία του ματιού.

Η εξέταση ολοκληρώνεται με τη βυθοσκοπική εικόνα και την ολοκληρωμένη εκτίμηση των μετρήσεων του ματιού.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις:
 • Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση μαλακών φακών επαφής για τουλάχιστον 1 εβδομάδα. Σε περίπτωση που ο ασθενής φοράει σκληρούς φακούς επαφής καλό θα ήταν να αποφύγει τη χρήση τους για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από τον προεγχειρητικό έλεγχο.
 • Εάν υπάρχουν παλαιότερα γυαλιά καλό θα ήταν ο ασθενής να τα φέρει μαζί του για σύγκριση με την καινούρια διαθλαστική διόρθωση.

επιστροφή στα περιεχόμενα ↑


Οδηγίες πριν και μετά την επέμβασηΟδηγίες πριν την επέμβαση
 • Οι φακοί επαφής θα πρέπει να αφαιρεθούν πριν την επέμβαση (2 εβδομάδες για μαλακούς φακούς επαφής και 2 μήνες για ημίσκληρους φακούς επαφής).
 • Θα πρέπει να αποφευχθεί το μακιγιάζ ματιών για τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την επέμβαση.
Την ημέρα της επέμβασης
 • Απαγορεύεται η κρέμα ματιών, τα αρώματα και τα spray / gel μαλλιών.
 • Καλό είναι να συνοδεύεστε, ώστε να μη χρειαστεί να οδηγήσετε μετά την επέμβαση.
 • Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου (θολή όραση, φωτοφοβία).
 • Ο συνολικός χρόνος παραμονής σας στο χώρο κατά την ημέρα της επέμβασης θα είναι περίπου 2 ώρες.
Οδηγίες μετά την επέμβαση
 • Μετά την επέμβαση θα αισθάνεστε υπνηλία και καλό θα είναι να ξεκουραστείτε το συντομότερο.
 • Τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση η όρασή σας θα είναι θαμπή, αυτό είναι φυσιολογικό.
 • Η επιστροφή στην εργασία είναι για τους περισσότερους εφικτή από την επόμενη κιόλας ημέρα.
 • Λούσιμο: για 7 ημέρες θα λούζεστε με σχετική προσοχή.
 • Οδήγηση: μόλις νοιώσετε άνετα.
 • Βαριά σωματική άσκηση: μία με δύο εβδομάδες μετά και σε συνεννόηση με τον οφθαλμίατρό σας.
 • Κολύμβηση: μετά από 2 εβδομάδες.
 • Αποφύγετε τη χρήση καλλυντικών στην περιοχή των ματιών για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την επέμβαση.
 • Ο ιδρώτας μπορεί να προκαλέσει τσούξιμο, αλλά δεν είναι βλαβερός.
 • Αποφύγετε για μικρό χρονικό διάστημα ουσίες που μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια σας (καπνός, σκόνη, κλπ).
 • Μην τρίβετε τα μάτια σας.
 • Είναι πιθανό να έχετε ερυθρότητα, ευαισθησία στο φως, ξηροφθαλμία και ενδεχομένως κούραση μετά από πολύωρο διάβασμα. Όλα αυτά τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μετά από 48 ώρες.

Αποθεραπεία

Μετά την επέμβαση δίνονται αναλυτικά όλες οι οδηγίες τόσο για τη χρήση και τη δοσολογία των κολλυρίων όσο και για τους απαραίτητους περιορισμούς που χρειάζονται για την άριστη και γρήγορη αποκατάσταση.
Ο ασθενής θα πρέπει να προσέλθει στο ιατρείο για μετεγχειρητική εξέταση την επόμενη ημέρα της επέμβασης, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, το πρώτο εξάμηνο και μόλις συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο από την επέμβαση.

επιστροφή στα περιεχόμενα ↑