ΝΕΑ

(VIDEOS) Συνέντευξη Δ.Κανιούρας Κ.Μόσχου, τι θα συζητηθεί, στιγμιότυπα.


Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία | Τι θα συζητηθεί στη Διημερίδα | Συνέντευξη ΔιοργανωτώνThe U.S. Food and Drug Administration today approved the VisuMax Femtosecond Laser for the small incision lenticule extraction (SMILE) procedure to reduce or eliminate nearsightedness in certain patients 22 years of age or older.

Not all patients are candidates for SMILE, and individuals should carefully review the patient labeling and discuss their expectations with their eye care professional.European Refractive Laser Symposium, 3-5 June 2016, Potsdam Germany Where passion meets innovation.


Σελίδες